เบนซ์คันแรกในเมืองไทย

เบนซ์คันแรกในเมืองไทย เริ่มเข้ามามีบทบาทเมื่อรัชกาลที่ 4 ได้มีการตัดถนนสายแรกที่มีชื่อว่า “ถนนเจริญกรุง” เพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจรของรถม้าและรถลาก จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เกิดถนนเพิ่มขึ้นอีกหลายสาย จนกระทั่งในปี 1904 กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ได้สั่งซื้อรถยนต์ยี่ห้อเมอร์เซเดส โดยปรากฏหลักฐานการสั่งซื้อผ่านเอกอัครราชทูตสยามประจำกรุงปารีส โดยมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 1904 โดยกรมหลวงราชบุรีฯ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรัชกาลที่ 5 ทำให้รถยนต์คันนี้เป็นรถยนต์พระที่นั่งคันแรกในประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งเป็นรถยนต์รุ่น 28 HP 4 สูบ เครื่องยนต์ 35 แรงม้า หมายเลขแชสซี 2397 หมายเลขเครื่องยนต์ 4290