วิธีเชื่อมต่อ Bluetooth เข้ากับรถยนต์ของ Mercedes-Benz

https://www.youtube.com/watch?v=27vdLFHhLjI

ขั้นตอนวิธีเชื่อมต่อ Bluetooth เข้ากับรถยนต์ของ Mercedes-Benz

1.ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โทรศัพท์ของเราเปิด บลูทูธ แล้ว

2.เข้าไปที่เมนู Tel แล้วกด Connect Device

3.กดที่เมนู Search for phone

4.กด Start search

5. เมื่อรถเจอโทรศัพท์ของเราแล้ว ให้กดเลือก

6.กด Yes ที่ตัวรถ และโทรศัพท์

7.หลังจากนั้นรอสักครู่ และเริ่มใช้งานได้เลย