ปุ่ม ENGINE START ของ Mercedes-Benz สามารถถอดได้นะรู้ยัง?

8

ปุ่ม ENGINE START ของ Mercedes-Benz สามารถถอดได้ และจะถอดในกรณีใดได้บ้าง?

ปุ่ม ENGINE START ของ Mercedes-Benz สามารถถอดได้ ในกรณีที่แบตเตอรี่ต่ำจนไม่สามารถ กดปุ่ม ENGINE START ได้ เราก็สามารถถอดปุ่มออก แล้วใช้กุญแจปกติได้เลย เมือเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้ว ค่อยนำปุ่ม มาใส่ไปเหมือนเดิมได้